NY UDSTILLING I BAGSVÆRD KIRKE

Foto: Benita Marcussen

Marianne Nielsen

Modelleret, glaseret stentøj

21. april – 28. Maj

 Marianne Nielsen går radikalt til værks med ”Modelleret, glaseret stentøj”: Skalaspringet mellem objekter og rum er spændt til bristepunktet i TIL STEDEt’s tredje udstilling. Man kan næsten overse de seks små vilde keramikblomster,  Nielsen har anbragt direkte på gulvet i Bagsværd Kirkes gallerigang. Det er modigt at gøre så ”lidt” i så stort et rum, men virkningen er til gengæld meget stærk. Der udspiller sig et lille drama for hver blomst, ikke kun fordi der leges med forestillingen om, at ukrudtsblomsterne er vokset op af fugerne i det ellers så hårde betongulv, men også fordi alle seks værker er så rigt detaljerede. Man suges nærmest ind i en lilleputverden af mærkelige former og farver, og når man ”vender fortumlet tilbage” til rummet, er ens blik på magisk vis forvandlet; rummets detaljer står tydeligere frem og taler med blomsterne.

 Blomsterne er feminine i stereotyp forstand: skrøbelige, spinkle, forfinede i kontrast til arkitekturen, som i denne udstilling virker mere rå, stringent og rationel end ellers. Der er gang i kontrasterne. Udstillingen er inspireret af den ”birkeskov”, der omgiver Bagsværd Kirke. Utzon har tydeligvis selv leget med det klassiske modsætningsforhold imellem natur og arkitektur. Naturen indgår således i anlægget i forskellige grader af tæmmet tilstand. For enden af gallerigangen modsat kirken er der en lille mellemgang til kirkekontoret – et ude-inde-rum med en rododendronbeplantning bag glas; udstillet natur. Spændingen imellem det naturlige og det kunstige er til diskussion både hos keramikeren og arkitekten om end på forskellig vis.

 Marianne Nielsen udstiller ikke naturen, faktisk er hun mere interesseret i blomsterne som keramik og kultur samt af IMITATIONEN som kunstnerisk greb. For måske kan genkendeligheden være en vej ind i det keramiske, en nøgle til forståelsen af, at de små objekter først og fremmest er ler og glasur, jf. udstillingens titel. Placeringen af de små fine blomster på gulvet er  i hvert fald et greb, der medvirker til at sætte fokus på blomsterne som keramik. Man får næsten fysisk ond i maven ved tanken, om hvor lidt der skal til for at ødelægge de skrøbelige værker, og man bliver sig meget bevidst om værkernes materialitet.

ÅBNINGSTIDER:

Mandag – fredag kl. 9-16

Lørdag og søndag kl. 11.30-16

NB! Gallerigangen kan være midlertidigt lukket i åbningstiden pga. kirkelige handlinger. Kontakt evt. kirketjeneren forud for et besøg på 44 98 92 94 eller bk_kirketjener@hotmail.com

 KONTAKT:

Katrine Borup, katborup@gmail.com

Marianne Nielsen, mari_niel@hotmail.com

Om TIL STEDEt

Benita Marcussen

TIL STEDEt er en udstillingsrække i Bagsværd Kirke. Foreløbig er 11 dygtige danske kunsthåndværkere og designere inviteret til på skift at gå i dialog med Utzons fantastiske arkitektur og udstille nye værker lavet specielt til kirkens gallerigang. Der arbejdes med andre ord stedsspecifikt. Udstillingsrækken er kurateret af arkitekt og smykkekunstner Katrine Borup og støttet af Statens Kunstfond.

 

Kunsthåndværk og design repræsenterer en særlig form for TILSTEDEværelse i kraft af materialiteten og håndværket. Og netop derfor kan kunsthåndværket måske noget særligt i samspillet med en konkret arkitektur. Det er det, TIL STEDEt vil undersøge. At arbejde stedsspecifikt giver i hvert fald udøverne mulighed for en anden form for præcision; der kan leges med for eksempel skalavirkninger i forhold til et givet rum. Eller farve- og eller materialevirkninger. På den måde kan stedsspecificiteten skærpe såvel udøvernes som beskuernes opmærksomhed i forhold til tings ’sprog’ og de formelle virkemidler.

 

Kurator Katrine Borup siger om udvælgelsen af TIL STEDEt’s første 11 udstillere:

Utzons fantastiske arkitektur har været mit udgangspunkt på forskellig vis: Hans brug af materialer har guidet mig, men også måden hvorpå han orkestrerer sine virkemidler. Der er en meget vellykket balance imellem helhed og detalje i Bagsværd Kirke; imellem det rå og ubearbejdede og det forfinede filigranagtigt detaljerede. Jeg synes, flere af de kommende udstillere har denne utzonske evne til at skabe hierarki i deres værker. Flere af kunsthåndværkerne/designerne har desuden (ligesom Utzon) en forkærlighed for geometriske grundformer. Nogle deler også arkitektens interesse for ny teknologi og evner ligesom ham at få det poetiske til at gå hånd i hånd med det rationelle”.

Følg aktiviteterne på facebook.com/TILSTEDEt

 

PROGRAM 2017:

18. november – 30. december 2016

OPVARMNINGSUDSTILLING (gruppeudstilling, hvor udstillerne i 2017 præsenteres)

6. januar - 22. februar 2017

KRISTINE TILLGE LUND

28. februar – 17. april 2017

MBADV/MARIA BRUUN & ANNE DORTHE VESTER

20. april – 28. maj 2017

MARIANNE NIELSEN

1. juni - 3. juli 2017

GITTE JUNGERSEN

17. august – 17. september 2017

HELLE VIBEKE JENSEN & WEDNESDAY ARCHITECTURE

21. september – 22. oktober 2017

BIT/BIRGITTE MUNK OG IBEN WEST

26. oktober – 26. november 2017

ANE LYKKE

30. november – 1. januar 2018

LOUISE SASS

4. januar 2018 – 4. februar 2018

METTE SAABYE

MBADV's udstilling "Keramiske Strukturer"

Benita Marcussen
Benita Marcussen
Benita Marcussen
Benita Marcussen