have the text read out loud site in english
Bagsværd Kirke

Udstillinger

4. MAJ – 31. JULI

Jette Thyssen: Maler, Grafiker, Væver.

Jette Thyssen: Det, jeg vil udtrykke med mine billedtæpper, er det positive i tilværelsen.
Jeg bruger stærke farver, sætter kontrastfarver sammen, mildner med lys- og skyggefarver. Kompositionen skal være klar og velafbalanceret. Jeg stræber efter, at mine arbejder skal stå så stærke, at de træder ud af tingenes kreds og skubber luften væk omkring sig.
Egypterne formåde dette. Ser du en egyptisk skulptur, oplever du rummet omkring den 3-dimensionalt og jo mere du ser på den, jo mere levende bliver den og tingene udenom fortoner sig. Står du foran den, vil du opleve, at den ser tværs igennem dig - langt derud, hvor du ikke når og du får en fornemmelse af evighed.
Engang vil du måske opleve malerierne i Villa dei Misterie i Pompei. I stærke farver - røde, blå, gule fortæller de om livet dengang og  farvesymfonien er så stærk, at den ligesom solen varmer dig helt ind i sjælen og giver dig en vidunderlig livsglæde.
Og jeg vil fortælle myten om billedvævningens opståen:
Mayaen Pachacamac så ud over jorden og op mod himlen, hun så et stort mørke og hun blev forfærdet. Så vævede hun et tæppe med sol, måne og stjerner og hun dækkede himlen med det. Således blev Pachacamac den første væver.
Men hvordan bliver et billedtæppe af Jette Thyssen så til? 
Jo, man tager en lille knivspids af knuste valmueblade, en gul månestråle, fire dråber blåt fjordvand, en teskefuld sort muldjord og en lille hvid snebold - og pist, så har man et billedtæppe.

10. AUGUST – 7. SEPTEMBER

EVA NEDERGAARD MALER OG GRAFIKER

Eva Nedergaard, grafiker
Selvom jeg igen og igen tager ud til museer og seværdigheder for at studere den klassiske kunst, kommer jeg hele tiden tilbage til naturens motiver. Jeg har især været fascineret af de irske og færøske landskaber med monumenter og huse som kontraster til landskabet. Det er de små færøske huse i de store landskaber med de kraftige klipper, og de irske øer med de tidlige bosættelser, kirker, klostrer og monumenter, der med tiden nu indgår som en del af øerne.
Min uddannelse har jeg sammensat af en slags "mesterlære" og diverse kurser. Jeg er medlem af Grafisk Gruppe Havarthigaarden, en gruppe der driver et værksted på Havarthigaarden i Holte. Jeg er desuden medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, Kunstnergruppen Cirklen og Kunstnerforeningen af 18.November.

14.SEPTEMBER – 12. OKTOBER

ULLA STRAND  SILKEMALER OG TRYKKER

Det der er betydningsfuldt for min billedkunst:

Mine rejser og mine lange ophold i mit andet hjem i de store svenske skove tæt på dyr, fugle, insekter og planter.

At kunne sidde i ugevis i ensomhed og høre skovens og dyrenes lyde, at kunne iagttage alt, hvad der sker

Hurtigt eller langsomt omkring mig. Alt dette danner udgangspunkt for og bliver til inspiration for mine billeder.

Ud fra en oplevelse af den ydre natur, søger jeg at fornemme og sanse de bagvedliggende skabende kræfter. For at nå frem til det væsentlige i hvert motiv, bruger jeg farvernes mulighed for at udtrykke bestemte sjælestemninger.

Lader farverne flyde, strømme og blande sig i et transparent farverum, som et sindbillede på disse dynamiske love, som vi er en del af. En balance imellem et billedrum i bevægelse og dog i harmoni.

 

Ulla Strand

 

19.OKTOBER – 23. NOVEMBER

EINAR EISING MALERIER

For Ejnar Eising, som har noget personligt at give, har tingene og menneskene kun materiel værdi, for så vidt som de udgør temaet og ved udstrakte bånd forbinder individet med oversanselige kræfter. Er hans malerkunst mytisk? Man fristes til at rubricere den som sådan straks ved første blik.

I virkeligheden er det hans dybeste hensigt at skabe en spirituel verden løsgjort fra materiens bånd. Det er hele kunstens historie.

Det er hele humanismens og følsomhedens filosofi. Spiraler, kurver, farvespor, frie figurer, der fremmaner bevægelsen frigjort fra de udforskede kræfter, drager os mod de overjordiske vandringer og forsøger at fæstne det menneske, der afmægtigt konfronteres med de kraftfelter, der unddrager sig dets kontrol.

Af den iagttagende kræves den højeste hjernevirksomhed for at imødekomme disse opfordringer til at gennemtænke hans timelige rolle i det universelle spil.

Men der kommer individet i første række; som om kun dette kunne løfte det uigennemtrængelige slør, som skjuler de uforanderlige og uudforskede mekanismer, der styrer en evig bevægelse af væsener, ting og ideer.

Uddrag fra anmelselse af Ejnar Eising’s billedkunst.  Jean Faure – Avignon Frankrig

Ejnar Eising 1909 -1995
Uddannelse: Kunstakademiets maler- og frescoskole 1930-35
Studieophold i Schweiz, Tyskland, England og Frankrig.
Medarbejder hos Assja Turgenieff, Goetheanum Schweiz i atelier for glasradering.
Lærer i 42 år ved Kunsthåndværkerskolen i København.
Talrige gruppe- og separatudstillinger i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Schweiz og Frankrig.
Vægmalerier og glasradering over Parcival legenden udført i Potterspury Lodge School, England.
Vægbillede over Jordandåben til Solgaarden, Danmark.

Ændringer kan forekomme