Kirketjenere

Helle og Peter Ottsen
træffes i kirken fra 9-16 på tlf. 44 98 92 94
E-mail bk_kirketjener(at)hotmail.com