Ind- og udmeldelse af Folkekirken

Indmeldelse i Folkekirken sker ved dåb. Udmeldelse kan ske til en præst eller til kirkekontoret. Hvis man ikke (længere) er medlem af Folkekirken, kan man når som helst kontakte en præst for anmodning om genindmeldelse. Original dåbsattest skal afleveres sammen med ansøgning.