Navngivning & Dåb

Navngivning skal finde sted ved dåb eller på borger.dk inden barnet er fyldt ½ år. Dåb skal aftales med den præst, som står for gudstjenesten den ønskede dag. Kontakt evt. kirkekontoret om hvilken præst, der har gudstjenesten den ønskede søndag. Alle, der bor i Bagsværd Sogn, kan få deres børn døbt i Bagsværd kirke. Andre kun kan få deres børn døbt, hvis de har særligt tilhørsforhold til sognet. Inden dåben aftales et møde med præsten, hvor dåbens betydning og alle praktiske forhold drøftes. Dåben finder sted i gudstjenesten eller ved en særlig dåbsgudstjeneste i forlængelse af gudstjenesten. 

Voksendåb kan finde sted, hvis man ikke tidligere er døbt. Henvendelse sker til den præst, som skal forestå dåben. Forudgående samtale og dåbsoplæring aftales med præsten.

 

 

Traditioner

I Bagsværd Kirke giver vi en børnebibel som gave, når et barn bliver døbt. Vi opfordrer også barnet og familien til at deltage i babysalmesang og kirkens børne aktiviteter.

Sådan foregår en dåb

En dåb i Bagsværd  Kirke er en del af søndagens gudstjeneste. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden. Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der foregår. Præsten indleder med at bede en bøn, efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Derefter taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for barnets ansigt og bryst som tegn på, at det nu hører til hos Gud. Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.

  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.
  • N.N., forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!
  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!
  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!
  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og at de er de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og til at oplære det i den kristne tro.

Ved gudstjenestens afslutning går dåbsfamilien ud af kirken sammen med præsten.

Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i et lokale i kælderen under våbenhuset, hvor I kan trøste, skifte ble eller hvad der nu er brug for..