Vielse

- og velsignelse af allerede indgået ægteskab

I god tid aftales tidspunkt med kirkekontoret. 
Når brudeparret har fået en godkendt prøvelsesattest fra kommunen (prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel på vielsestidspunktet) afleveres den på kirkekontoret, og brudeparret tager kontakt til Præsten og aftaler en samtale, hvorunder vielsen tilrettelægges.

Alle folkekirkemedlemmer, der bor i sognet, eller har anden nær tilknytning til sognet, kan blive viet i Bagsværd Kirke. Da kirken er en populær bryllupskirke, håndhæves tilknytningspligten.

Ønskes fælles mellem/efternavn på vielsesdatoen, skal man i god tid udfylde "Navneændring på bryllupsdagen" dog senest 14 dage før vielsen.