Velkommen til konfirmandindskrivning

Vi glæder os til at møde næste kuld konfirmander!

 

Indskrives kan enhver, som går i 8. klasse i skoleåret 2018-19, og som enten bor i Bagsværd sogn, eller som har tilknytning til sognet. Tjek evt. på sogn.dk (Postnummer 2880 Bagsværd dækker både Bagsværd, Gladsaxe og Stengård sogne)

 

Elever fra Skovbrynet, Bagsværd skole og Bagsværd Friskole bliver konfirmeret lørdag 18. maj 2019

Vi forventer at kunne forberede elever fra kostskolen om onsdagen og elever fra øvrige skoler tirsdag og torsdag. Dette afhænger dog af skolernes skemalægning, som ikke er på plads før slut juni

Vi har planlagt to temadage, som er fælles for alle konfirmander, der forberedes i kirken. I må gerne notere datoerne allerede nu: torsdag 8. november 2018 og torsdag 4. april 2019, kl. 16.30-20.30. For yderligere info kan sognepræst Torsten Ringgaard kontaktes på tlf. 29270839.

Ved tilmelding angiv da venligst hvilken klasse, dit barn går i (A,B.C,D eller X,Y,Z,V)

 

For elever fra Bagsværd Kostskole gælder:

De elever, som enten bor i sognet eller har tilknytning til sognet forberedes i kirken og bliver konfirmeret Store Bededag, fredag den 17 maj 2019. Disse elever deltager i de to temadage

 

Elever fra Bagsværd Kostskole, som ikke bor i sognet og heller ikke har tilknytning til Bagsværd kirke forberedes på skolen og konfirmeres den 27. april 2019. Indskrivning finder sted ved at ringe til sognepræst Charlotte Pedersen på tlf. 4498 3536

                                                                                                                                                                                                                                                              

Indskrivning til konfirmation 2020 vil blive en søndag først på året 2019.

Når datoen ligger fast, vil det fremgå af denne side