Kirkefrokost

På udvalgte søndage indbyder vi til kirkefrokost efter gudstjenesten. 

Traditionen tro fejrer vi høsten med gudstjeneste og indsamling til et velgørende foremål.
I år er det Røde Kors, som vi samler ind til.

Maja Retrup Mørch er medarbejder i Røde Kors, og efter gudstjenesten vil hun nfortælle om sine oplevelser og erfaringer med modtagelse og indkvartering af asylansøgere gennem de sidste 20 år.

Maja vil også fortælle om de mange frivillige og deres hjælp.

Til sidst spiser vi frokost sammen, pris: 50 kr, øl og vand kan købes til rimelige priser.

Velkommen den 17. september.