Ane Lykke Reflected light

 

Ane Lykke

Reflected light

4. november – 3. december

Det synlige og det usynlige er vigtige omdrejningspunkter i Ane Lykkes installation i Bags- værd Kirke, først og fremmest fordi hun arbejder med at synliggøre det lys, der vælter ned fra oven i gallerigangen - at materialiserer lyset vha. farve.

Reflected light består af tre cirkelrunde objekter, installeret i gangen omkring det sted, hvor den vertikale fornemmelse og virkningen af ovenlysvinduerne er stærkest (fordi de tvær- gående betondragere her er smalle). To objekter er hængt op i de af Utzon designede ud- stillingsskinner og det tredje står på gulvet i gallerigangen. Graden af interaktion med rummet er således forskellig for de tre objekter, fra det inventaragtige til det bygningsinte- grerede. Cirklerne ”taler” med hinanden, men også med de cirkelformer, som er usynligt til stede i Utzons arkitektur. At cirklen har haft betydning for udformningen af Bagsværd Kirke - ikke blot af de organiske lofter, men også af gallerigangen - ses tydeligt i nogle af Utzons snittegninger af kirken.

Ane Lykkes cirkelobjekter er hvidmalede og derfor, om ikke ligefrem usynlige, så i hvert fald farvemæssigt sammenfaldende med væggene i gallerigangen. To af de tre objekter er bygget op af gitre, som lader lyset passere ind på bagvæggen, hvorfra det reflekteres og får farve, fordi gitrene (lamellerne) er bemalede på bagsiden. Der kastes en diffus farvet skygge ind på væggen, som forandrer sig med dagslyset. Det skaber en poetisk og vibre- rende virkning, som helt i Utzons ånd får modspil af installationens stramme regelmæssige konstruktioner, der leger med det eksisterende modulsystem og føjer flere striber til den i forvejen multistribede gang. 

BIT/ Birgitte Munk og Iben West

Foto: Benita Marcussen
Foto: Benita Marcussen
Foto: Benita Marcussen
Foto: Benita Marcussen

FOLD

22. september – 22. oktober

5 kasser med aflagte duge i diverse farver og mønstre er udgangspunktet for den tekstile

installation, Birgitte Munk og Iben West har skabt til Bagsværd Kirkes gallerigang. Og BIT/

har ikke ladet sig skræmme af hverken stormønstrede juleduge eller batikfarvede 70’er

DIY-eksperimenter. Tværtimod. De ser de umiddelbart grimme duge som et velkomment

”benspænd”, der bringer dem nye steder hen i kunstnerisk forstand. Med en veludviklet

fornemmelse for komposition og farver lykkes det de to tekstiluddannede kunstnere at

skabe overraskende visuelle møder og skønhed ud af de 5 kassers mildest talt brogede

indhold.

At se BIT/ dække gulvet i gallerigangen med duge i lidt forskudte lag er som at se en ab-

strakt maler arbejde. Kompositionen bygges langsomt op, og de reagerer hele tiden på

det, der opstår. Hvad sker der for eksempel når duge med frynser holdes samlet, så

mængden af frynser nærmer sig det groteske? Og hvordan kan farven på en lidt for lysen-

de orange dug nedtones? Skal den overhovedet nedtones? Og så videre....

FOLD er resultatet af en arbejdsproces som blander det systematiske og logisk undersø-

gende med det intuitivt indfølende. Det tilfældige spiller generelt en stor rolle i BIT/s instal-

lationer – også i FOLD: Dugene er indsamlet i en af Kirkens Korshærs genbrugsbutikker, og BIT/ har således ikke selv udvalgt deres materiale. Den endelige udformning af FOLD

er desuden lavet i samarbejde med de gæster, der deltog i udstillingens åbning. I et stort

styret ”fællesskub” er dugene forsigtigt skubbet ud til siden i gallerigangen, hvor de i resten

af udstillingsperioden kan opleves som en mystisk tekstil ”pølse”, der spiller både med og

mod arkitekturen. FOLD er en på én gang sanselig, konceptuel, formel og fortællende

installation. 

Foto: Benita Marcussen
Foto: Benita Marcussen

Helle Vibeke Jensen & Wednesday Architecture

DAGENES SKUM – bibliotek for 1 bog

17. august – 17. september

Inspireret af surrealistisk roman

En tekstil ”kalveroulade”, en stol som drejer rundt om sig selv og en bogvogn med skæve hjul og sorte knurhår.....blot nogle af elementerne i DAGENES SKUM – bibliotek for 1 bog. Installationen, der netop nu kan ses i gallerigangen, er inspireret af Boris Vians surreali- stisk roman fra 1947 ”Dagenes skum”. Illustrator Helle Vibeke Jensen samt arkitekterne Lise Bjerre Schmidt og Sofie Trier Mørch, der tilsammen kalder sig Wednesday Architectu- re, står bag den femte TIL STEDEt udstilling.

Helle Vibeke Jensen har lavet 68 hæfter – et for hvert kapitel i Boris Vians bog. Farver, former og figurer er hentet fra Vians roman, der handler om kærligheden til bøger, menne- sker, mad og livet. Men Helle Vibeke Jensen har også blandet sit eget liv ind i værket og føjet nye lag til Vians i forvejen labyrintiske fortælling, hvor velkendte fænomener og ting forskydes og forvrænges på poetisk vis. Det er således helt i bogens ånd, at en kalverou- lade fra romanen transformeres til sædet på den gennemført ”mærkelige” stol, som indgår i udstillingen. Wednesday Architecture har designet en lille serie biblioteksmøbler til hæf- terne. Surrealistiske møbler helt i tråd med universet i Vians roman, men møbler, som og- så er klart nutidige. I dette udstillingsprojekt mødes fortid og nutid samt fiktion og fysisk ”virkelighed” på subtil vis.

Dialogen med arkitekturen

DAGENES SKUM – bibliotek for 1 bog blev i foråret 2017 vist på Biennalen for Kunst- håndværk og Design i Museumsbygningen på Østerbro. Her var installationens elementer pakket tæt sammen i et lille kvadratisk rum, og virkningen var en helt anden end i Bags- værd Kirkes langstrakte gallerigang. Det har fra starten været en del af projektet, at det skulle vises i de to forskellige rum (og flere andre i fremtiden). Bibliotekets grundelementer

kan sættes i spil på mange måder og opsætningen og dialogen med det rum, objekterne anbringes i bliver endnu et fortællende lag. Gallerigangens arkitektur bliver med DAGE- NES SKUM – bibliotek for 1 bog sat i spil på en overraskende og ikke tidligere set måde: Det er som om Utzons markante arkitektur - lineariteten og bruddene med lineariteten, rytmen, modulet osv. – bliver ”litterær” og fortællende og ikke kun formel.

KONTAKT:

Katrine Borup, katborup@gmail.com Helle Vibeke Jensen, hebiinu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Foto: Benita Marcussen
Foto: Benita Marcussen
 

NU og HER

Gitte Jungersen

1. juni – 3. juli

Glasurflader med fysisk virkning

Gitte Jungersen har installeret to mandshøje keramiske objekter i Bagsværd Kirkes galle- rigang. Det er to stærkt stoflige sorte glasurflader, ren glasur uden ler til at holde på for- men, og de er med Jungersen egne ord ”en stræben efter at nå ind til essensen af glasur og udsmeltning”. Gitte Jungersen har længe været optaget af glasur, men det er første gang hun har arbejdet med så store værker. Det giver rigtig god mening, dels fordi effek- ten af glasuren simpelthen forstærkes af skalaen, dels fordi Jungersen også er optaget af, at keramik skal virke både fysisk og visuelt. Og de to store glasurflader er i den grad fysi- ske.

Dialogen med arkitekturen

Som den første af TIL STEDEt’s udstillere har Gitte Jungersen lavet ét nedslag i Utzons gallerigang. Hvor de tidligere tre udstillere på hver deres måde understregede gallerigan- gens langstrakthed og rytme ved at arbejde med en perlerække af objekter spredt ud i gangen, har Jungersen valgt en anden strategi: Hun har installeret ét værk bestående af to glasurflader med en lille sprække imellem sig omtrent midt i gangen. Man kan stå længe foran objekterne og lade sig suge ind i ”stoffet”, der på en gang er både dragende smukt og skræmmende. Tilblivelse og opløsning på samme tid. Men netop fordi gallerigangen er et langstrakt gennemgangsrum, er det lidt imod rummets egen logik at placere sig foran glasurfladerne og det er også umuligt at komme på afstand af fladerne. Glasurfladerne og rummet spiller sammen på en måde, hvor rum og værk yder hinanden modstand med det resultat, at man faktisk får en stærk fornemmelse af både arkitekturen og keramikken. 

 

 

 

 

 

Modelleret, glaseret stentøj

Foto: Benita Marcussen

Marianne Nielsen

21. april – 28. Maj

Marianne Nielsen går radikalt til værks med ”Modelleret, glaseret stentøj”: Skalaspringet mellem objekter og rum er spændt til bristepunktet i TIL STEDEt’s tredje udstilling. Man kan næsten overse de seks små vilde keramikblomster,  Nielsen har anbragt direkte på gulvet i Bagsværd Kirkes gallerigang. Det er modigt at gøre så ”lidt” i så stort et rum, men virkningen er til gengæld meget stærk. Der udspiller sig et lille drama for hver blomst, ikke kun fordi der leges med forestillingen om, at ukrudtsblomsterne er vokset op af fugerne i det ellers så hårde betongulv, men også fordi alle seks værker er så rigt detaljerede. Man suges nærmest ind i en lilleputverden af mærkelige former og farver, og når man ”vender fortumlet tilbage” til rummet, er ens blik på magisk vis forvandlet; rummets detaljer står tydeligere frem og taler med blomsterne.

 Blomsterne er feminine i stereotyp forstand: skrøbelige, spinkle, forfinede i kontrast til arkitekturen, som i denne udstilling virker mere rå, stringent og rationel end ellers. Der er gang i kontrasterne. Udstillingen er inspireret af den ”birkeskov”, der omgiver Bagsværd Kirke. Utzon har tydeligvis selv leget med det klassiske modsætningsforhold imellem natur og arkitektur. Naturen indgår således i anlægget i forskellige grader af tæmmet tilstand. For enden af gallerigangen modsat kirken er der en lille mellemgang til kirkekontoret – et ude-inde-rum med en rododendronbeplantning bag glas; udstillet natur. Spændingen imellem det naturlige og det kunstige er til diskussion både hos keramikeren og arkitekten om end på forskellig vis.

 Marianne Nielsen udstiller ikke naturen, faktisk er hun mere interesseret i blomsterne som keramik og kultur samt af IMITATIONEN som kunstnerisk greb. For måske kan genkendeligheden være en vej ind i det keramiske, en nøgle til forståelsen af, at de små objekter først og fremmest er ler og glasur, jf. udstillingens titel. Placeringen af de små fine blomster på gulvet er  i hvert fald et greb, der medvirker til at sætte fokus på blomsterne som keramik. Man får næsten fysisk ond i maven ved tanken, om hvor lidt der skal til for at ødelægge de skrøbelige værker, og man bliver sig meget bevidst om værkernes materialitet.

ÅBNINGSTIDER:

Mandag – fredag kl. 9-16

Lørdag og søndag kl. 11.30-16

NB! Gallerigangen kan være midlertidigt lukket i åbningstiden pga. kirkelige handlinger. Kontakt evt. kirketjeneren forud for et besøg på 44 98 92 94 eller bk_kirketjener@hotmail.com

KONTAKT:

Katrine Borup, katborup@gmail.com

Marianne Nielsen, mari_niel@hotmail.com

Om TIL STEDEt

Benita Marcussen

TIL STEDEt er en udstillingsrække i Bagsværd Kirke. Foreløbig er 11 dygtige danske kunsthåndværkere og designere inviteret til på skift at gå i dialog med Utzons fantastiske arkitektur og udstille nye værker lavet specielt til kirkens gallerigang. Der arbejdes med andre ord stedsspecifikt. Udstillingsrækken er kurateret af arkitekt og smykkekunstner Katrine Borup og støttet af Statens Kunstfond.

 

Kunsthåndværk og design repræsenterer en særlig form for TILSTEDEværelse i kraft af materialiteten og håndværket. Og netop derfor kan kunsthåndværket måske noget særligt i samspillet med en konkret arkitektur. Det er det, TIL STEDEt vil undersøge. At arbejde stedsspecifikt giver i hvert fald udøverne mulighed for en anden form for præcision; der kan leges med for eksempel skalavirkninger i forhold til et givet rum. Eller farve- og eller materialevirkninger. På den måde kan stedsspecificiteten skærpe såvel udøvernes som beskuernes opmærksomhed i forhold til tings ’sprog’ og de formelle virkemidler.

 

Kurator Katrine Borup siger om udvælgelsen af TIL STEDEt’s første 11 udstillere:

Utzons fantastiske arkitektur har været mit udgangspunkt på forskellig vis: Hans brug af materialer har guidet mig, men også måden hvorpå han orkestrerer sine virkemidler. Der er en meget vellykket balance imellem helhed og detalje i Bagsværd Kirke; imellem det rå og ubearbejdede og det forfinede filigranagtigt detaljerede. Jeg synes, flere af de kommende udstillere har denne utzonske evne til at skabe hierarki i deres værker. Flere af kunsthåndværkerne/designerne har desuden (ligesom Utzon) en forkærlighed for geometriske grundformer. Nogle deler også arkitektens interesse for ny teknologi og evner ligesom ham at få det poetiske til at gå hånd i hånd med det rationelle”.

Følg aktiviteterne på facebook.com/TILSTEDEt

 

PROGRAM 2017/2018

17. august – 17. september 2017

HELLE VIBEKE JENSEN & WEDNESDAY ARCHITECTURE

21. september – 22. oktober 2017

BIT/BIRGITTE MUNK OG IBEN WEST

26. oktober – 26. november 2017

ANE LYKKE

30. november – 1. januar 2018

LOUISE SASS

4. januar 2018 – 4. februar 2018

METTE SAABYE

MBADV's udstilling "Keramiske Strukturer"

Benita Marcussen
Benita Marcussen
Benita Marcussen
Benita Marcussen