Du er her: 

Historie

I 1538 blev kirken i Bagsværd revet ned. Kongen havde befalet, at det skulle ske, og at stenene skulle genbruges i renoveringen af den gamle bispegård i København, som efter reformationen skulle bruges til universitet og præsteskole i den nye, lutherske kirke.

Derpå måtte Bagsværds borgere i næsten 400 år, nemlig indtil 1923, drage til Gladsaxe Kirke, når de ville i kirke. Det var besværligt, og sognets præst kunne desuden forudse, at befolkningen ville vokse, når Slangerupbanen blev indviet, så det var i høj grad på sin plads at få en lokal kirke igen.

I 1906 fik Bagsværd sit eget menighedshus ved siden af den nyopførte Bagsværd Skole. Her kunne menigheden samles, men gudstjenester afholdtes stadig i Gladsaxe Kirke.

Sådan foregik det indtil 14/10-1923, hvor det gamle menighedshus var blevet ombygget og havde fået sit kirkepræg med kamtakket gavl, og blev indviet som midlertidig kirke.

Den midlertidige kirke kom til at fungere, indtil den nuværende kirke, tegnet af Jørn Utzon, stod klar til indvielse d. 15/8-1976.

 

Præster ved Bagsværd Kirke

Sognepræster og kirkebogsførere
Embedet blev oprettet 1950.
1950-1962 Poul Bernhardt Pedersen (1914-2013)
1963-1989 Svend Aage Simonsen (1924-2009)
1989-2008 Jens Aage Barfoed (1941-)
2008- Charlotte Pedersen (1959-)

Residerende kapellaner
1967-1981 Bernhard Willer (1933-1994)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræste-embede.

Sognepræster
1981-1982 Bernhard Willer (1933-1994)
1983-1989 Jens Aage Barfoed (1941-)
1990-1994 Jette Nørgaard (1953-)
1994- 2012 Kjerstine Luise Ipland (1942-)
2013- Torsten Ringgaard (1964-)

Sognepræster
Embedet blev oprettet 1986.
1979-1993 Jytte Mohr (1937-1993)
1993-2008 Charlotte Pedersen (1959-)
2008- Lærke Vaar Wiene (1976-)