Ind- og udmeldelse af Folkekirken

Indmeldelse i Folkekirken sker ved dåb. Hvis man ikke er døbt, kan man kontakte en præst for at blive døbt.

Hvis man har meldt sig ud af Folkekirken eller er døbt i et andet kirkesamfund, skal man kontakte en præst for at blive meldt ind. Original dåbsattest skal afleveres sammen med ansøgning.

Udmeldelse kan ske til en præst eller til kirkekontoret.