Ind- og udmeldelse af Folkekirken

Indmeldelse i Folkekirken sker ved dåb. Hvis man ikke er medlem af Folkekirken, kan man kontakte en præst for at blive døbt.

Hvis man har meldt sig ud af Folkekirken eller er døbt i et andet kirkesamfund, skal man kontakte en præst for at blive meldt ind. Original dåbsattest skal afleveres sammen med ansøgning.

Udmeldelse kan ske til en præst eller til kirkekontoret.