Navngivning og dåb

Navngivning skal finde sted ved dåb eller på borger.dk, inden barnet er blevet 6 måneder. Kontakt kirkekontoret eller en af kirkens præster.

Alle, der bor i Bagsværd sogn eller har et særligt tilhørsforhold til sognet, kan få deres børn døbt i Bagsværd Kirke.

Inden dåben aftales et møde med præsten, hvor dåbens betydning og alle praktiske forhold drøftes. Dåben finder sted i gudstjenesten eller ved en særlig dåbsgudstjeneste.

Voksendåb kan finde sted, hvis man ikke tidligere er døbt. Henvendelse sker til den præst, som skal forestå dåben. Forudgående samtale og dåbsoplæring aftales med præsten

Traditioner

Når et barn bliver døbt opfordrer vi også barnet og familien til at deltage i babysalmesang og kirkens børneaktiviteter.