Sognebåndsløsning

Enhver, som er bosiddende udenfor Bagsværd sogn, kan anmode om at løse sognebånd til en af præsterne. Sognebåndet giver samme rettigheder som for sognebørn, dog er sognebåndet personligt knyttet til den præst, man har løst sognebånd til. Sognebåndet ophæves, når præsten ikke længere er præst i sognet, og når man skifter folkeregisteradresse.