Vielse

- og velsignelse af allerede indgået ægteskab

I god tid aftales vielsen med kirkekontoret. 
Når brudeparret har fået en godkendt prøvelsesattest fra kommunen (prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel på dagen for vielsen) afleveres den på kirkekontoret, og brudeparret tager kontakt til præsten og aftaler en samtale, hvorunder vielsen tilrettelægges.

Alle folkekirkemedlemmer, der bor i sognet eller har anden nær tilknytning til sognet, kan blive viet i Bagsværd Kirke.

Ønskes fælles mellem-/efternavn på vielsesdatoen, skal man i god tid udfylde "Navneændring på bryllupsdagen", dog senest 14 dage før vielsen.